สำหรับสีอื่นสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-408-5733 , 092-298-3638