ฐานด้านบน เหล็กสีดำ ขนาด 250*250mm
ขา และ ฐานด้านล่าง เหล็กสีดำ