การควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลายถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเปิดร้านอาหาร
วันนี้ Mill-U จะพามาดู 5 วิธีในการแต่งร้านยังไงให้ประหยัดงบ

1.วางแผนการออกแบบอย่างเป็นระบบ
การออกแบบร้าน ที่นอกจากได้รูปแบบตามต้องการแล้ว งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายควรเป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ การวางแผนงานการออกแบบอย่างเป็นระบบสามารถควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ เริ่มจากเลือกรูปแบบการออกแบบตกแต่งที่ต้องการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ค่าจ้างแรงงาน ค่าออกแบบเขียนแบบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.ตั้งงบประมาณการออกแบบให้เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบร้าน ถือเป็นต้นทุนที่มีผลต่อการกำหนดราคาสินค้าและบริการ เพื่อให้สามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการอาจตั้งงบประมาณไว้ต่ำเกินไป ทำให้ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอจนกลายเป็นใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ทำให้ส่งผลกระทบกับค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ การตั้งงบประมาณที่เหมาะสมกับรูปแบบของร้าน เป็นการบริหารที่ช่วยให้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นระบบ

3.เลือกวิธีออกแบบร้านให้เหมาะสม
ออกแบบร้าน เป็นงานที่ต้องมีความรู้ด้านการออกแบบโดยตรง นอกจากงานออกแบบแล้ว การสื่อสารกับช่างรับเหมาก็เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปตามรูปแบบและสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในงบประมาณที่ตั้งไว้ การเลือกวิธีออกแบบร้านให้เหมาะสม เช่น จัดจ้างบริษัทที่ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบร้านจนถึงการก่อสร้างหรือตกแต่ง เป็นวิธีการที่งบประมาณไม่บานปลายแน่นอน

4.เลือกบริษัทรับออกแบบที่เชื่อถือได้
บริษัทหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง ปัจจุบันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ บริษัทส่วนใหญ่จะมีบริการครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบร้านและรับก่อสร้างจนแล้วเสร็จ การเลือกบริษัทที่มีผลงานและเชื่อถือได้ ก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยควบคุมไม่ให้งบบานปลาย

5.พิจารณาจากอัตราค่าเขียนแบบและโปรโมชั่น
งานออกแบบร้าน หากต้องการควบคุมงบประมาณไม่ให้บานปลาย ก่อนเลือกบริษัทรับออกแบบ ผู้ประกอบการควรพิจารณาอัตราค่าเขียนแบบและโปรโมชั่นของบริษัทนั้น ๆ เป็นส่วนประกอบ เช่น บริษัทผู้รับออกแบบร้าน มีบริการคำนวณค่าออกแบบเป็น “แพ็คเกจ” แจ้งราคาไว้ชัดเจน หรือมีอัตราค่าออกแบบตามเงื่อนไขไว้ให้เลือกพิจารณา

Mill-U Not just a place, it’s feeling.